درمان بیماریهای نشیمنگاهی و مقعدی لیــــزر سریـعترین و بهتریــن روش درمانــی

مشاوره رایگان لیزر درمانی

مرور برچسب

درمان کیست مویی

درمان کیست مویی و معرفی کامل انواع روش های درمان

خانم دکتر عاطفه دهقانی متخصص جراح عمومی دارای بورد تخصص جراحی با سابقه 10 ساله متخصص درمان بیماری های کلورکتال و آنورکتال می باشد.خانم دکتر عاطفه دهقانی با استفاده از لیزر که قابلیت انعقاد خون بعد از برش را دارد می تواند بدون کوچک…