درمان بیماریهای نشیمنگاهی و مقعدی لیــــزر سریـعترین و بهتریــن روش درمانــی

مشاوره رایگان لیزر درمانی

مرور برچسب

گوشت اضافه مقعدی

گوشت اضافه مقعدی دارید؟ درباره آن بیشتر بدانید

گوشت اضافه مقعدی گوشت اضافه مقعدی از بیماری های نشیمنگاهی است و ممکن است همه افراد از نوزادی تا کهنسالی به آن دچار شوند. این عارضه مشاهده زائده گوشتی اضافه در اطراف کانال رکتوم است. به طور کلی عارضه ای است که با خارج شدن هرگونه گوشت…