درمان بیماریهای نشیمنگاهی و مقعدی لیــــزر سریـعترین و بهتریــن روش درمانــی

مشاوره رایگان لیزر درمانی

مرور رده

بیماری شقاق مقعدی

همه مقالات مرتبط با بیماری شقاق مقعدی به صورت یکجا در این صفحه قرار دارند.

با مطالعه مقالات این صفحه, اطلاعات شما نسبت به بیماری شقاق مقعدی کامل خواهد شد…

کانال مقعد یک لوله کوتاه است که توسط ماهیچه در انتهای رکتوم احاطه شده است. رکتوم بخش پایینی روده بزرگ شما (روده بزرگ) است.

شقاق مقعدی عارضه شایعی است، اما اغلب با سایر بیماری های مقعدی مانند هموروئید اشتباه گرفته می شود.

بیماری شقاق مقعدی یک شکاف یا پارگی کوچک در پوشش مجرای مقعد است. شقاق یا فیشر بریدگی یا پارگی در لایه نازک و ظریف مقعد ایجاد می کند.

این پارگی اغلب در عضله اطراف مقعد که اسفنکتر مقعدی نامیده می شود، آشکار می شود.

اسپاسم ها می توانند باعث درد شوند و روند بهبود را کاهش دهند. حرکات روده همچنین می تواند از بهبود شقاق جلوگیری کند. شقاق مقعدی ممکن است به طور ناگهانی یا تدریجی رخ دهد.